Ingemar Francisca

Mijn naam is Ingemar Francisca. Moeder van 4 prachtige kinderen. Er is zoveel aan de hand in onze huidige samenleving. Geïnspireerd door onder andere het Bijbels verzoeningsverhaal van Jacob en Esau en ook het verhaal van Jozef kreeg ik ijn 2014 de ingeving om een Verzoendag te organiseren waarin verzoening tussen mensen (maatschappelijke verzoening) centraal staat.

Met “de Verzoendag” wil ik mijn steentje bijdragen aan een samenleving waarin mensen verbondenheid ervaren in plaats van uitgesloten worden. Dit begint wat mij betreft op microniveau tussen individuen, waarna het effect heeft op familieverbanden, relaties tussen buren en collega’s en uiteindelijk op de gehele maatschappij. Verzoening is geen gemakkelijke opgave maar essentieel indien wij in vrede en harmonie met elkaar willen leven..  De Verzoendag  is mijns inziens slechts een startpunt. In de toekomst werk ik graag samen met anderen die zich tot ditzelfde doel geroepen weten om de leefbaarheid in Nederland te vergroten.

Ubuntu en verzoening zijn onderwerpen die heel dicht bij mij hart liggen. Het een heeft het ander nodig. Ubuntu en verzoening verrijken onze  samenleving waarin ieder persoon ongeachte klasse, etniciteit, gender, sekse, ziet, respecteert, gezien wordt als volwaardig en erkent elkaar nodig te hebben. Een samenleving waarin individuen bovendien verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. In zo een samenleving is een onderwerp als armoede achterhaald omdat de ‘community’ voor elkaar zorgt en de currency van zo een community niet voornamelijk bestaat uit harde euro’s maar ook uit goede daden en onderlinge ’ruilhandel’. De leiders in zo een community handelen instinctief niet vanuit een vergeldingsdrang maar vanuit een verzoeningsdrang. Van deze reis wil ik graag deel uitmaken.

Ik wil graag aan de Opleiding “Ubuntu & Leidrschap” bijdragen omdat Ubuntu leiderschap begint met bewustwording en bezinning. Bewustwording omdat sec het individualisme meer stuk maakt dan lief is. Bezinning: waarom zoeken wij onze medemens zo ver? (zie gedicht hieronder). Ik wil graag bijdragen aan sterke leiders die een scherp oog hebben voor het geheel in plaats van voor losstaande stukjes, in het proces van leidinggeven.

Gedicht:

Kussend als je vrouw Spelend als je dochter Stoeiend als je zoon Voelend als je moeder Redenerend als je vader
Je medemens is familie

Smachtend naar liefde Uitkijkend naar waardering Hopend op vriendschap
Je medemens is je wereld

Kijkend naar je glimlach Horend naar je stem Ruikend naar je lijf
Je medemens is dichtbij

Lijdend onder onrecht
Vragend naar water
Vechtend om brood
Zoekend naar kleding
Vragend om onderdak
Vechtend om beter te worden Verlangend naar contact als gevangene Huilend om de dood Roepend om hulp

Je medemens zit om de hoek
Omgaand met een handicap Uitkijkend naar een baan Worstelend om mee te doen

Levend als mensen
Waarom zoek je je medemens zo ver?

Hub Crijns

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.