Coaching

“Wijsheid is: kijk naar binnen en verbaas U over Uzelf…” (Plato)

Omdat wij van Ubuntu Society de overtuiging zijn toegedaan dat ieder mens in eerste instantie zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen denken, doen, voelen en handelen bieden wij vanzelfsprekend de dienst “Individuele Coaching” aan.

Dat wil niet zeggen , dat wij sec individueel naar problemen, dan wel zingevingsvraagstukken kijken. Integendeel: In onze totaalvisie is sec individueel coachen een contra-dictio in terminis. Oftewel: Er is zelfs sprake van een onmogelijkheid om niet contextueel te coachen.

Dat wil zeggen, dat iedere coachee met individuele ontwikkel-vraagstukken altijd ‘in verbinding’ wordt gebracht met zijn eigen sociale (werk- en/of privé) context. Met toestemming van de coachee zal de coach de context betrekken in de constructieve ondersteuning van- en medeverantwoordelijkheid voor de positieve voortgang van het coachingsproces.

Bij coaching van medewerkers in (alle lagen van) de organisatie wordt een verbinding tussen de persoonlijk afgestemde leerdoelen en de grondhoudingsaspecten van de functie gemaakt. Hiermee wordt coaching in principe ontwikkelingsgericht in plaats van curatief ingezet!

Uitgangspunten

 1. Autonomie binnen verbondenheid: onze fundamentele behoefte aanerkenning krijgen en betekenis geven.
 2. De totaalvisie: de verbinding tussen het organisatorisch en het autobiografisch perspectief.
 3. Persoonlijke professionaliteit: de onmogelijke splitsing tussen het persoonlijke Zelf en het professionele Zelf.
 4. 3-voudige verantwoordelijkheid: een eigen, mede- en gezamenlijke verantwoordelijkheid in maatschappelijk, organisatorisch en persoonlijk opzicht.
 5. Leiding geven begint bij leiding nemen over jezelf in verbinding naar de ander.
 6. Identiteitsniveau: niet de omgeving, maar je overtuigingen bepalen je gedrag.
 7. Ubuntu: synergie van samenwerken vanuit besef van onlosmakelijke verbinding.
 8. Iedere context is gebouwd op cultuur: het oog voor historisch perspectief en het belang van respect hiervoor in het hier-en-nu en toekomstperspectief.
   

Algemene werkwijze

 1. Aanmelding en kennismaking met opdrachtgever.
 2. Individuele intake met coachee
 3. Mogelijk Bar-On-EQI-test ® (zie assessments)
 4. Individuele terugkoppeling en verdieping leerdoelen/ontwikkelpunten
 5. Afstemmingsgesprek met coach, coachee en opdrachtgever (en/of direct leidinggevende). Contact en contract. Verdeling van eigen- mede- en gezamenlijke verantwoordelijkheden.
 6. Rapportage en plan van aanpak
 7. Vijf coachingssessies inclusief werk- en reflectieverslagen
 8. Tussenevaluatie met coach, coachee en opdrachtgever (en/of leidinggevende)
  Eventueel bijstelen van leerdoelen en plan van aanpak
 9. Rapportage in 2-voud (1 door coach en 1 door coachee)
 10. Vijf vervolg coachingssessies inclusief werk- en reflectieverslagen.
 11. Eindevaluatie met coach, coachee en opdrachtgever
 12. Eindrapportage in 2-voud (1 door coach en 1 door coachee)

Methodieken

Alle coaches van Ubuntu Society zijn geregistreerd ® en hebben een grote ervaring en staat van dienst op het gebied van coachen (zie Partners) en begeleiden van individuen, (management)teams en organisaties.

Naast de methodieken, zoals:

 • Kernkwadranten
 • Innerlijke Waarden
 • Voice dialogue
 • Transactionele Analyse
 • Familie- en Organisatieopstellingen
 • Dramadriehoek en Gouden driehoek

hechten wij de grootste waarde (wetenschappelijk onderbouwd) aan de effectiviteit van de coachingsrelatie zelf!

Ons uitgangspunt is dan ook:

“Willen wij de coachee leren zijn/haar balans te hervinden tussen Autonomie binnen Verbondenheid zullen wij als coach binnen de coachingsrelatie hier zelf een voorbeeld in moeten zijn!

Persoonlijk professioneel ontmoeten wij u dan ook graag!

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.