WkkGZ en SCAG

Gestalt Therapie is bij uitstek mensenwerk, de ontmoeting van jezelf én de ander in de therapeutische relatie. Het is dus onvermijdelijk dat ook hier gevoelens van onbegrip of tijdelijke onvrede kunnen optreden.

Het is de kunst en mijn uitdrukkelijke wens om uitgerekend dit rechtstreeks, betrokken en met wederzijds respect bespreekbaar en werkbaar te kunnen maken binnen de therapeutische relatie en te verbinden met het ontwikkel vraagstuk van u als client. Toch kan het zijn dat u zich wilt beroepen op een onafhankelijke geschillencommissie.

Vandaar dat ik ook per 01/01/2017 ben aangesloten bij de SCAG. Door op het logo te klikken komt u op de site.

Bewijs van inschrijving bij de SCAG »


Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg.
Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is op 1 januari 2016 ingegaan.

Waarom een Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgaanbieders hun klacht afhandelen. Mensen gaven aan dat het afhandelen van een klacht lang duurt en op een onpersoonlijke manier gebeurt. Mensen willen zich gehoord voelen. Ook willen zij dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Het kabinet wilde mede hierom de positie van cliënten in de zorg verbeteren en diende het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in.

Zorgaanbieders kunnen leren van klachten en situaties waarbij incidenten in de zorgverlening plaatsvinden. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren. Zo maken we samen merkbaar betere zorg.

De wet vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.

Wat regelt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?
Door de nieuwe wet is een betere en snelle aanpak van klachten mogelijk. Zo kunnen mensen uiterlijk per 1 januari 2017 gratis terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorgaanbieder. Die helpt mensen verder en probeert klachten snel tot goede oplossingen te brengen. Uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen de cliënt en de zorgaanbieder het beste werkt. De klachtenfunctionaris kan zo’n gesprek bevorderen. 

Lost een gesprek met uw zorgaanbieder of klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan biedt de wet een laagdrempelig alternatief: u kunt naar een onafhankelijke geschilleninstantie. Alle zorgaanbieders moeten uiterlijk per 1 januari 2017 bij een geschilleninstantie zijn aangesloten. Die doet een uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden. De geschilleninstantie kan een schadevergoeding toekennen.

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg versterkt uw positie in de zorg. Zo krijgt u recht op goede informatie over een incident dat u is overkomen. De zorgaanbieder moet dit met u bespreken en in uw dossier opnemen.

Het Ministerie van de Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een speciale website over deze belangrijke wetswijziging gemaakt. Hier vindt u ook informatie over afhandeling van klachten en de beschrijving van kwaliteit in de zorg: http://kwaliteitenklachtenzorg.nl/.

Overgangsjaar 2016
De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg is op 1 januari 2016 in werking getreden. Zorgaanbieders hebben een jaar de tijd om te gaan voldoen aan verschillende eisen in de wet, zoals de klachtenregeling, de klachtenfunctionaris en de geschilleninstantie.

Uiterlijk 1 januari 2017 moeten alle zorgaanbieders aan alle eisen in de wet voldoen. Het jaar 2016 is dus een overgangsjaar. Zolang een zorgaanbieder in 2016 nog niet voldoet aan de nieuwe wet, moet hij nog wel voldoen aan de vorige wet. Dat is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz). Het kan in 2016 daardoor per zorgaanbieder verschillen welke wet wordt gevolgd.

Vragen?
Heeft u hierover vragen? Neem contact op met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.