Module 1. Ubuntu: een ervaringsgerichte introductie

10 en 11 september 2024

10 september 2024 De Dans der Identiteiten o.l.v. Marten Bos
Kennismaken vanuit Diversiteit. Ik ben omdat wij zijn. Wie zijn wij? Wat bindt ons hier?
Hoe maak ik ruimte voor diversiteit / wat is eigenlijk diversiteit? Het woord wordt veel gebruikt en vaak in stereotypen, in eendimensionale vaststellingen.

Diversiteit is echter een continue wisselwerking. Steeds opnieuw vinden er  identiteitendansen plaats tussen de omgevingsfactoren, achtergronden, persoonlijke - en sociale kenmerken. Onze identiteit vormt zich continu en wordt telkens weer beïnvloed en ze beïnvloedt op haar beurt weer elk contact, elke situatie, elke activiteit en de opgelegde of gekozen rollen.

Aan de hand van een serie van 19 kaarten gaan we die dans aan.

De kaarten zijn het resultaat van vele jaren werk op het gebied van de brede diversiteit, als: coach, trainer, verbinder, therapeut, docent, adviseur, vrijwilliger, activist, reiziger, etc.

De aanwezigheid van de ‘brede diversiteit’ (intersectionaliteit) kan binnen werk en persoonlijke relaties het contact versterken en verzwakken, kan energie geven en energie wegzuigen, zal kwaliteiten aanspreken of juist teniet doen.

Door te werken met deze kaarten worden grote maatschappelijke en persoonlijke mechanismen van erkenning en ontkenning, insluiting en uitsluiting, zichtbaar. Het wordt in de bijbehorende werkwijze ook voelbaar, zodat er door de persoon en/of organisatie verder aan gewerkt kan worden om “De Kracht van het Verschil” ten positieve te benutten.

Een dynamische start van een dynamisch traject.

Avondprogramma: met Jalli Lamin Kuyateh

Deze avond zullen we de essentie van Ubuntu ervaren. Niemand minder dan koravirtuoos Jalli Lamin Kuyateh zal ons meenemen in de wereld van Kilingti.

 


Niemand minder dan koravirtuoos Jalli Lamin Kuyateh zal ons in de opleiding ‘Ubuntu, Leiderschap & Burgerschap’meenemen in de wereld van Kilingti.

Lamin Kuyateh hoort tot een familie van koraspelers en verhalenvertellers uit Gambia. De kora is een oud en vertrouwd Afrikaans muziekinstrument, een harp met 25 tot 27 snaren. Lamin is met kora-muziek opgegroeid. Binnen en buiten Nederland geeft hij geregeld uitvoeringen.


Ubuntu: Bron en pijlers. Een (Zuid)- Afrikaans woord, maar een universeel concept.
Bezien vanuit filosofisch perspectief. 

We gaan nader in op de dynamiek van ubuntu via de filosofie die Mogobe Ramose (Zuid-Afrika) heeft ontwikkeld. Ubuntu kent een Afrikaans animistische inslag, waarin de bezieling van de werkelijkheid voorop staat. Een sterke en veerkrachtige verbondenheid van mensen onderling en van mensen met de natuur is hier een verhalend web van relaties. Een aantal pijlers van deze brug van medemenselijkheid – ubuntu – worden belicht.

Nelson Mandela zag ubuntu in de eerste plaats als een woord ‘om te doen’. Onze onderlinge bevestiging of ontkenning van identiteit maakt schuld en boete in zijn visie vooral tot een sociaal en maatschappelijk proces. Mandela’s verzoeningspolitiek werd door deze overtuiging ingegeven.

Deze politiek werd ook het basismotief voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Desmond Tutu gaf leiding aan deze bijzondere rechtsgang. Ze was bedoeld om grote obstakels van de Apartheidsperiode in Zuid-Afrika te overwinnen en vormde onderdeel van de strijd van Mandela en de zijnen voor een vrij en democratisch Zuid-Afrika.

Mandela en Tutu geven blijk van een wijsheid en waarachtigheid die doorleefd zijn. Zij markeren in hun spreken en handelen geen eenvoudige, maar wel een overtuigende weg. En vanuit het Afrikaanse geldt het zeker: daar zit muziek in. 


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


“Dit gaan om die aarde wat tussen ons lê saam te ontdek”

  • Nelson Mandela en Ubuntu
  • Ubuntu en Reconciliation: Waarheidscommisie 1993
  • Ubuntu en mondiale betekenis
  • Storytelling
  • Waarnemingen op micro, meso en macroniveau . Wat valt ons op, wat houdt ons bezig? Een integrale kijk op samenwerken en samenleven.
  • Wat zou Ubuntu kunnen betekenen in Bedrijfsleven, Zorg, Onderwijs, Justitie, Sport, Politiek? Wat zouden wij willen bijdragen? Wat betekent dit qua leiderschap? Is daar één antwoord op te geven?
  • Deelgeverschap

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.