Module 1. Ubuntu: een ervaringsgerichte introductie

17 en 18 januari 2019

17 januari 2019 De Dans der Identiteiten o.l.v. Marten Bos
Kennismaken vanuit Diversiteit. Ik ben omdat wij zijn. Wie zijn wij? Wat bindt ons hier?
Hoe maak ik ruimte voor diversiteit / wat is eigenlijk diversiteit? Het woord wordt veel gebruikt en vaak in stereotypen, in eendimensionale vaststellingen.

Diversiteit is echter een continue wisselwerking. Steeds opnieuw vinden er  identiteitendansen plaats tussen de omgevingsfactoren, achtergronden, persoonlijke - en sociale kenmerken. Onze identiteit vormt zich continu en wordt telkens weer beïnvloed en ze beïnvloedt op haar beurt weer elk contact, elke situatie, elke activiteit en de opgelegde of gekozen rollen.

Aan de hand van een serie van 19 kaarten gaan we die dans aan.

De kaarten zijn het resultaat van vele jaren werk op het gebied van de brede diversiteit, als: coach, trainer, verbinder, therapeut, docent, adviseur, vrijwilliger, activist, reiziger, etc.

De aanwezigheid van de ‘brede diversiteit’ (intersectionaliteit) kan binnen werk en persoonlijke relaties het contact versterken en verzwakken, kan energie geven en energie wegzuigen, zal kwaliteiten aanspreken of juist teniet doen.

Door te werken met deze kaarten worden grote maatschappelijke en persoonlijke mechanismen van erkenning en ontkenning, insluiting en uitsluiting, zichtbaar. Het wordt in de bijbehorende werkwijze ook voelbaar, zodat er door de persoon en/of organisatie verder aan gewerkt kan worden om “De Kracht van het Verschil” ten positieve te benutten.

Een dynamische start van een dynamisch traject.

18 januari 2019 o.l.v. Dr. Henk Haenen en Jalli Lamin Kuyateh
Ubuntu: Bron en pijlers.  Een (Zuid)- Afrikaans woord, maar een universeel concept.
Bezien vanuit theoretisch en filosofisch perspectief. Essentie van muziek in Ubuntu.

We gaan nader in op de dynamiek van ubuntu via de filosofie die Mogobe Ramose (Zuid-Afrika) heeft ontwikkeld. Ubuntu kent een Afrikaans animistische inslag, waarin de bezieling van de werkelijkheid voorop staat. Interconnectedness van mensen onderling, van mensen met de natuur, is een verhalend web van relaties. Tutu zag ubuntu vooral als een woord ‘om te doen’. Onze onderlinge gedurige bevestiging of ontkenning van identiteit maakt schuld en boete in zijn visie vooral tot een sociaal en maatschappelijk proces. Het basismotief voor de Waarheids- en Verzoeningscommissie, waaraan Tutu leiding gaf om de grootste obstakels van de Apartheidsperiode in Zuid-Afrika te overwinnen, was sterk ubuntu-geïnspireerd. Deze bijzondere rechtsgang was onderdeel van de strijd van Mandela en de zijnen voor een vrij en democratisch Zuid-Afrika. Verzoeningsgezindheid maakte er wezenlijk deel van uit.

Tutu en Mandela geven blijk van wijsheid, van waarachtigheid die doorleefd is. Zij markeren in hun woorden en handelen geen eenvoudige, maar wel een overtuigende weg. En vanuit het Afrikaanse geldt het zeker: daar zit muziek in. De bijdragen van kora-musicus Lamin Kuyateh vormen in het geheel een geïntegreerde ‘melodie & ritme’. In dit geheel zullen we ook gezamenlijk een aantal uitspraken van Tutu en Mandela  verkennen. In hun betekenis voor ons zelf en voor onze samenleving.


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


“Dit gaan om die aarde wat tussen ons lê saam te ontdek”

  • Nelson Mandela en Ubuntu
  • Ubuntu en Reconciliation: Waarheidscommisie 1993
  • Ubuntu en mondiale betekenis
  • Storytelling
  • Waarnemingen op micro, meso en macroniveau . Wat valt ons op, wat houdt ons bezig? Een integrale kijk op samenwerken en samenleven.
  • Wat zou Ubuntu kunnen betekenen in Bedrijfsleven, Zorg, Onderwijs, Justitie, Sport, Politiek? Wat zouden wij willen bijdragen? Wat betekent dit qua leiderschap? Is daar één antwoord op te geven?
  • Deelgeverschap

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.