Module 5. De S van EPOS

16 en 17 mei 2019 

Samenleving en Sustainability (Duurzaamheid)

“Wij geloven dat de speciale bijdrage die Afrika  de wereld op de lange termijn te
bieden heeft, zich zal afspelen op het gebied van menselijke relaties.
De grote wereldmachten hebben dan misschien wonderen verricht door de wereld
een industrieel en militair aanzien te geven, het grote geschenk komt nog altijd
uit Afrika: de wereld een menselijker gezicht geven”.
Steve Biko, 1970, politiek activist, die stierf voor waar hij in geloofde….

Focus
Door congruent en vanuit compassie te handelen, beïnvloed je niet alleen je kleine
directe omgeving, maar met de impact van je interventies zelfs de wereld om je heen.
In deze laatste module staat de vraag centraal: “Hoe kan ik als mens, manager,
directeur, teamleider, regeringsfunctionaris of buurtorganisator een volstrekt unieke
bijdrage leveren aan de maatschappij, die tegelijkertijd aansluit bij wat de
omgeving, samenleving, aarde echt nodig heeft?”

Dit vereist een integrale kijk op samenwerken en samenleven.

16 mei 2019 Module S1 van epoS: Samenleving en Sustainability o.l.v. Dr. Godelieve Spaas
Organizing Fields
We are all here is een belangrijk begrip in Ubuntu. Het betekent dat je jezelf inbrengt inclusief je historie, je relaties en je plaats in de samenleving, economie, cultuur en natuur. Dat geldt voor een individu een groep en een organisatie. Voor ondernemingen, overheden en NGO’s.

Het leiden van jezelf of een organisatie wordt daarmee contextueel: het krijgt vorm en betekenis in en met de context in een bepaalde situatie. Dat vraagt om gewaar zijn van die context en het hebben van een visie op die context en de betekenis daarvan in die situatie.

Concreet betekent het dat je niet kunt ondernemen zonder rekening te houden met de markt, overheid, cultuur, samenleving en natuur waar je uit voort komt, aan bijdraagt en mee samenwerkt.

Figuur 1 - Spaas 2016, Organizing fields, towards a breakthrough in social entrepreneurship

In een ‘organising field’ maken al deze sferen deel uit van de organisatie. Elke sfeer co-creëert mede de output van het ‘organising field’ en heeft daar ook revenuen van.

Figuur 2 - Spaas 2016, Organizing fields, towards a breakthrough in social entrepreneurship

Leiderschap in een ‘organising field’ is horizontaal, inclusief, meervoudig en co-creatief. Dat vraagt om mensen die in staat zijn om

  • breed waar te nemen (door alle dimensie van de context en de participanten heen)
  • meerdere betekenissen aan dezelfde situatie te kunnen toekennen
  • verschillende handelingswijzen te kunnen bedenken
  • en op basis van feed forward of voortschrijdend inzicht incrementeel een ontwikkeling vorm te laten krijgen

17 mei 2019 Module S2 van epoS: Samenleving en Sustainability onder leiding van Leontine van Hooft

De weg naar bruto mondiaal geluk 

'Ubuntu, inclusief en waarde gedreven ondernemen'  

‘Journalist:'Mr Gandhi, hoe denkt u over de beschaving van het Westen?'
~ Gandhi: 'Ik denk dat dat een goed idee zou zijn'.

'Het is meer dan interessant om te zien dat spiritueel ingestelde mensen steeds meer in de richting denken als wetenschappers, techneuten en ondernemers. Dat was tot voor kort wel anders. Waar spirituele interesses zich vroeger niet lieten verbinden met economie, is het fascinerend om te zien dat er juist in tijden van mondiale turbulentie, steeds meer mensen opstaan die een antwoord trachten te geven op de werkelijk grote vraagstukken van deze tijd. Mensen die een soort mondiale win-win nastreven tussen spiritualiteit, wetenschap, technologie en ondernemerschap.  Mensen die de noodzaak zien om in actie te komen. Ook is er geld genoeg in de wereld.En daarmee hebben we als wereld alles in huis om de grote wereld thema’s aan te pakken.

Waar aan de bovenkant oude bedrijven markten uitkleden en hun betekenis uithollen, werken aan de onderkant nieuwe ondernemers aan de opbouw van een nieuwe mondiale samenleving. Vrijheid, humaniteit en waarde toevoegen zijn daarbij belangrijker geworden dan een snelle carrière of inkomen. Betekenis is het nieuwe DNA geworden van moderne organisaties. We zijn daarmee op weg van ‘shareholder driven, naar ‘’meaning driven’ organisaties. Van bruto Nationaal Product, naar Bruto Mondiaal Geluk. En daarmee staan we aan de kraamkamer van een nieuwe economie.

‘Zeg,… in het huis hiernaast is een schat verborgen!’
‘Maar eh… er is hiernaast helemaal geen huis.’
Geeft niet, dan bouwen we er een!’

~ The Marx Brothers

In dit dagdeel gaan we op weg naar de ondernemende wereld van morgen.  Zijn er voorbeelden en mensen waar we ons in deze zoektocht aan kunnen spiegelen? Wat zijn de waarden die een moderne organisatie definiëren? Hoe kun je ze vertalen naar jouw organisatie?

De klokt tikt door…tijd om op pad te gaan.

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.