Module 3. De P van EPOS:

19 en 20 november 2024


19 november 2024  Module 3 P1 van ePos:

Ochtend: Ubuntu, Vergeving, Verzoening en Herstelrecht. o.l.v. Kathleen Ferrier 

Kathleen Ferrier neemt u mee in een zoektocht: wat is de waarde van vergeven, van verzoenen? Welke ervaring hebben we ermee, persoonlijk, maar ook als land en volk? 

En wat kan herstelrecht in het kader van vergeven en verzoenen betekenen? 

De zoektocht zal ons langs historische en meer recente ervaringen en voorbeelden voeren. Denk daarbij aan de excuses (en het vragen van vergeving) voor het slavernijverleden. Maar ook kijken we naar hoe verschillende volken en culturen met schuld, vergeving, verzoening en herstel omgaan en naar hoe wij vanuit onze eigen realiteit daarnaar kijken. 

We bespreken de ervaringen en effecten van de Waarheids- en Verzoeningscommissie Zuid Afrika en voorstelling “De Waarheidscommissie”, die in Nederland is opgevoerd, oa in de Eerste en Tweede Kamer en die als onderwerp had de ‘Mensentuinen’, zoals die tot diep in de vorige eeuw in ons land plaats vonden.  

Kathleen Ferrier (Paramaribo 1957) heeft op verschillende plekken gewoond en gewerkt, waarbij opkomen voor mensenrechten en het versterken van democratie altijd centraal hebben gestaan. Zij was volksvertegenwoordiger namens het CDA in de Tweede Kamer en is nu voorzitter van de Nederlandse Unesco Commissie. 

19 november 2024 Module P1 van ePos:

Middag: Interpersoonlijke dilemma’s: waarden emoties en gedrag 
“Confrontatie zonder persoonlijke betrokkenheid is sadistisch...” (ANM)

In ons samen leven en samenwerken stuiten we, naast co-creatie, liefde, resultaatgerichtheid en plezier onvermijdelijk ook op ruis, irritaties, dilemma’s, problemen en conflicten. Dit kan als incident  onbelangrijk lijken, echter door herhaling van handelingen ontstaat een patroon. In dit patroon kunnen we soms vastzitten en reageren we opnieuw met een patroon van handelen, bewust of onbewust. Door de waan van de dag of aangevuld met belemmerende overtuigingen (‘ik kan dit beter niet aankaarten, want...’) herkennen en erkennen we vaker niet de aankomende destructieve spiraal waarin we ons bevinden: de balans van Autonomie binnen Verbondenheid raakt verstoord.

Hoe kunnen we nu een interpersoonlijk dilemma (h)erkennen en dit rechtstreeks aankaarten bij de persoon/personen bij wie dit thuis hoort? Met net zoveel respect /zorg voor de ander als voor mijzelf?
Hoe kan ik, na een trigger, mijn emoties (h)erkennen als een signaal, dat ik geraakt ben in één van        mijn kernwaarden, om vervolgens dit om te zetten in constructief gedrag als bijdrage aan de samenwerking?
Bovenstaande is topsport in de communicatie: Het is óf inpakken en wegwezen óf doorpakken! Moed, compassie en de kracht om te verbinden waren de sterkste eigenschappen van Nelson Mandela (en Martin Luther King en Ghandi) en zullen de eigenschappen zijn die we deze middag zelf gaan omarmen en toepassen.
Annette Nobuntu Mul neemt jullie mee aan de hand van het door haar ontwikkelde WEG-model © én de 3 stappen van de ‘Complete Boodschap’: omgaan met interpersoonlijke dilemma’s!

Ubuntu, Vergeving en Verzoening

“Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.”
Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar van de Vrede Desmond Tutu

Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn van de samenleving als wij negatieve emoties koesteren jegens ons zelf en jegens de ander? Waarom is vergeving een belangrijk onderdeel van ons bestaan? Betekent verzoenen dat de beschadigde relatie altijd hersteld dient te worden of is loslaten daar ook een onderdeel van?

Annette Nobuntu Mul neemt ons deze dag op persoonlijke en indringende wijze mee. in wat Vergeving in ons werk en leven kan betekenen en hoe we dit kunnen doen aan de hand van persoonlijke verhalen, het viervoudig pad van Vergeving: gebaseerd op de wereldwijd unieke grondgedachten van De Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, geleid door haar vader Desmond Tutu.

https://www.youtube.com/watch?v=hk5fwrT7nog

Vrede zonder gerechtigheid is slechts een korte termijnoplossing, als een deksel op een kookpot. Desmond Tutu: ‘Pijn, die levend wordt begraven sterft niet!’ Dit geldt vooral bij trauma’s die later weer kunnen opvlammen.
Doel van alle vormen van herstelrecht, waaronder het Waarheids- en Verzoeningscommissiemodel, is mensen tot verzoening te brengen rondom hun daden en de gevolgen daarvan. Dit is tevens een vorm van conflictmanagement, waar niet het wapen maar de woorden en het ‘zien’ van de ander zegevieren.
Een belangrijke implicatie is dat alleen het oplossen van een conflict vaak onvoldoende blijkt te zijn. Er dient een stap verder gezet te worden in de vorm van ‘relatieherstel en verbondenheid’ (vergeving en verzoening). Met name wanneer er sprake is van een relatie die zal blijven voortbestaan, zowel op persoonlijk (denk aan de relatie als ouders na een echtscheiding, als buren na een burenruzie of als medewerker na een teamconflict) als op nationaal niveau.

Op deze middag zullen we werken:

  • Aan de hand van het ‘viervoudig pad van Vergeving’ volgens de methode van the Commission of Truth: Desmond en Mpho Tutu.
  • Reflectie op de DvD: Long Night’s journey into Day (verkrijgbaar bij Ubuntu Society)
  • Tevens dialoog omtrent the paper from Prof. Dr. Mogobe Ramose: Reconciliation and Reconfiliation
  • Verbinding van thema met actuele en persoonlijke voorbeelden in de groep

Avondprogramma:

Gezamenlijk kijken naar de documentaire: ‘Ubuntu: I am because I belong’ (wordt vertoond)

Na afloop dialoog. Wat raakt je, spreekt je aan, herken je (niet), valt op, wil je meer gaan toepassen in werk en privé? Verbinding maken met persoonlijk ontwikkelvraagstuk én thema van deze groep.
Nadruk op: gericht stilstaan bij ‘Sawubona’: ik zie JOU !

Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


20 november 2024 Module P2 van ePos: Ubuntu, Persoonlijke Professionaliteit en Politiek o.l.v. Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga

Op deze ochtend van Module 3 zal Mpanzu Bamenga ons meenemen in de onlosmakelijke verbinding van persoon en professionaliteit. Hij neemt hierin op bezielende wijze zijn eigen levens- en werkervaringen, ook als politicus, mee.

Mpanzu Bamenga is geboren in Zaïre. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij altijd geloofd in een betere toekomst en heeft hij alle kansen die hij kreeg met beide handen gegrepen. Bamenga droomt van een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, welke geloofsovertuiging je hebt en wie je liefhebt om gelijkwaardig behandeld te worden en een toekomstperspectief te hebben.

De afgelopen jaren heeft Bamenga als jurist, activist en politicus initiatieven genomen om diversiteit en inclusiviteit te promoten. Zo heeft hij een beweging opgericht die leiders over de hele wereld en vanuit verschillende sectoren bijeen brengt: INCLEADERS, the Inclusion Leaders Network. Verder organiseert hij workshops, netwerkbijeenkomsten en begeleid hij jonge inclusieve leiders. In de gemeenteraad van Eindhoven heeft hij een alomvattend initiatiefvoorstel geschreven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Eens in de vijf weken was hij te gast als tafelheer en politiek deskundige bij het live TV/radio-programma Wakker! van Omroep Brabant.

In 2016 werd Bamenga verkozen tot Eindhovens politiek talent van het jaar. Hij werd uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te komen (Washington DC, Salt Lake City, Seattle, New Orleans en Pittsburgh) voor een uitwisselingsprogramma van het Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State: The International Visitor Leadership Program on the current U.S. social, political and economic issues for Young European Leaders. Hij werd ook gevraagd als spreker bij The Congressional Black Caucus Foundation Event 2016 en in het Witte Huis.

Bamenga was verder werkzaam als jurist en coördinator. Eerst bij Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven en later bij het Wereldhuis in Den Haag, een project van Stek, voor stad en kerk.

Hij hielp vluchtelingen en ongedocumenteerden door:

  • hen te adviseren
  • hen te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • activiteiten voor hen te organiseren
  • op te komen voor hun basisrechten
  • juridische, psychische, financiële en medische bijstand voor hen mogelijk te maken

Bamenga was daarnaast werkzaam als beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusiviteit bij de Universiteit Leiden. 

Op dit moment is Bamenga onder andere werkzaam als coördinator en teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Hij houdt toezicht en monitort het gemeentelijk beleid omtrent ongedocumenteerden en organiseert samenwerking tussen Amsterdamse partners, lokale en landelijke overheden.

Hij bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties bij onder meer: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, New Dutch Connections, Het Mandelahuisje, Pim de Kuijerlezing, Omroep Brabant en the International Vistors Leadership Program Alumnibestuur Nederland.


 

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.