Module 2. E van EPOS

7 en 8 februari 2019 / 10 en 11 februari 2020 

7 februari 2019 / 10 februari 2020  Module E1 van Epos: Ubuntu in essentie en Existentie o.l.v. Drs. Adriaan Hoogendijk
Het is een mooie gedachte, dat alle mensen, soms heel diep verscholen, in zichzelf een Ubuntu-niveau hebben. Een niveau in jezelf, waarop je je fundamenteel verbonden voelt en bent met alle andere mensen. Die laag is heel diep en is eigenlijk de existentiële laag van liefde, waaruit we bestaan, waaruit we geboren zijn en waarnaar we weer op weg zijn.

De gelaagdheden en verbindingen in onszelf door de ontmoeting met de ander

Mensen verschillen sterk in de mate waarin ze contact hebben met deze laag in zichzelf. En ook in de mate waarin zij beschikken over innerlijke hindernissen of innerlijke stemmen, die hen afhouden van contact met of verblijven in deze laag.

Het leren kennen van al deze innerlijke hindernissen en stemmen is een daad van liefde voor onszelf en voor allen tegelijk. Hoe meer er lucht is gegeven aan deze aspecten, door ze te communiceren met jezelf en met een vertrouwenspersoon, hoe meer bewustzijn er over is ontstaan, hoe meer met mildheid hier naar is gekeken, des te gemakkelijker kunnen we verblijven in het Ubuntu-niveau in onszelf en van daaruit in contact zijn met ieder ander, wat voor kultuur, ras, kleur, stand, status, opleiding, geslacht of oriëntatie dan ook. 

Deze uitgangspunten vertalen zich in een praktische vormgeving van de dag:

Ochtend van 10.00 - 13.00 uur:

 1. Beginnen met een overvloed van complimenten in twee sessies, om contact te krijgen met het Ubuntu-level in onszelf.
 2. Liefde versus angst, ziel versus ego, oordeel of overlevingsstrategie. Uitleg vindt plaats aan de hand van de grote bezielingsplaten.
 3. Werken met kinderfoto’s die iedereen heeft meegebracht. Na instructie: werken in drietallen. 2 vragen: welke foto wil je uitvergroten tot een meter bij een meter om die ter inspiratie op te hangen in je werk- of huiskamer? Na de keuze hiervoor: wat is de laatste foto voordat de innerlijke terugtrekking is begonnen (wanneer de ogen dof gaan worden).

Middag van 14.45 - 17.15 uur:

 1. Spelen van het Bezielingsspel, te beginnen met ieders echte ontwikkelvraag gebaseerd op een ontwikkelverlangen.  (Adriaan brengt het instrumentarium mee, er is een app van gemaakt die rouleert onder de naam: Ontwikkelimpuls)
 2. Intuïtie-oefeningen en wanneer er tijd voor is van tevoren: de keuze voor de 3 innerlijke magiërs uit 45 magiërs, waarin je je het meeste herkent.

Avond van 20.00 -21.30 uur:

 1. Interview NieuwWIJ met Antjie Krog over Ubuntu

8 februari 2019 / 11 februari 2020 Module E2 van Epos:
Ubuntu in essentie en Existentie
 
o.l.v. Babah Tarawally

 

 • 'Trauma and healing' bij vluchtelingen
 • De kracht van storytelling
 • Tussen WIJ en IK
 • Gevangen in zwart-wit denken

Ubuntu vanuit Afrikaans (Sierra Leone) perspectief. De drang om verhalen te vertellen komt vanouds voort uit het verlangen naar een zekere eenheid in het leven. Verhalen zorgen dat we helder weten welke richting we op willen gaan voor een volgende stap in ons levensreis.

Met Ubuntu en de kracht van ‘storytelling’ zal ik mijn focus richten op de zeven levensreizen die in mijn land van herkomst in Sierra Leone geldt: Geboorte, Naamgeving ceremonie, Initiatie (rite of passage), Trouwen, Kinderen krijgen, Oud worden en Sterven. 

Deze zeven levensreizen zijn de poten waarop het leven is gestoeld. De gemeenschapszin. Ze dragen de gemeenschap tot actie, handelen, saamhorigheid, liefde, vrede en eenheid. Want de verhalen die verteld worden over deze levensreizen zijn mondeling overgeleverd, en bedoeld om de mens tot nadenken te zetten over de geheimen van de wereld en om raad te kunnen geven bij het oplossen van praktische problemen.


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul                 


Existentie

“Wijsheid is… kijk naar binnen en verbaas u over uzelf!”

Plato

Focus

Op interpersoonlijk gebied is de vraag: “Hoe kunnen wij verschillend samenzijn?” al een hele gecompliceerde. Maar we kennen allemaal onze innerlijke dialogen, de ogenschijnlijke paradoxen in onszelf. Hier dient de vraag: “Hoe kan IK verschillend samenzijn? ” op intrapersoonlijk vlak zich allereerst aan. Hoe zit het met de ‘afgesplitstheid’ c.q. niet-toegestane-delen in onszelf? En is er wel een persoonlijk Zelf, waar zij die authentiek leiderschap propageren zo naar op zoek zijn?

Vanuit Ubuntu bezien is het ‘authentieke zelf’ een contradictio in terminis. Ik ben omdat wij zijn!

Ons karakter, onze aanleg, juist in combinatie met ons socialisatieproces tot nu toe maken wie we in het hier-en-nu zijn. Maar de wereld om ons heen is dynamisch en wij veranderen mee.

Hebben wij een ‘zielsopdracht en missie’, die gaande weg ons leven meer zichtbaar wordt en/of waar we altijd naar op zoek gaan of zijn we ‘slechts een woord in een zin van een boek van een eindeloos verhaal’.? Hoe (h)erkennen wij onze existentiële waarden en hoe vallen deze samen in de context, waarin we werken en leven? Wat betekent vanuit Ubuntu hierin ‘raaksien’?

Thema’s die aan de orde komen:

 • Ubuntu in mijzelf : compassie en zelf-vergeving
 • Het existentiële domein en de relatie tussen eigen levensscript en je missie en visie.
 • Mijn IK-ken
 • Raaksien
 • Waarden en grondhouding
 • Familiethema’s: Belemmerende en stimulerende overtuigingen
 • Voorbereidende vraag voor deze ochtend is: “Welke rituelen in jouw familie hebben een belangrijke rol in jouw leven gespeeld. Met welke betekenis? Hoe geef je deze rituelen door?

Aan de hand van zijn actuele bestseller ‘Gevangen in zwart-wit denken’ zullen we ingaan op de actualiteit in de samenleving en nagaan in hoeverre wij zelf ook gevangen zitten in oordeelsvorming, in wij-zij denken, in zwart-wit denken en hoe we ons hieruit zouden kunnen bevrijden…?

Naast het lezen van zijn boek hier het tv-interview bij VPRO Boeken:
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2018/2-december.html

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.