Module 2. E van EPOS

11/12 oktober 2022

11 oktober 2022 Module 2 E1 van Epos:
Ubuntu in essentie en Existentie
 
o.l.v. Babah Tarawally


 

 • 'Trauma and healing' bij vluchtelingen
 • De kracht van storytelling
 • Tussen WIJ en IK
 • Gevangen in zwart-wit denken

Ubuntu vanuit Afrikaans (Sierra Leone) perspectief. De drang om verhalen te vertellen komt vanouds voort uit het verlangen naar een zekere eenheid in het leven. Verhalen zorgen dat we helder weten welke richting we op willen gaan voor een volgende stap in ons levensreis.

Met Ubuntu en de kracht van ‘storytelling’ zal ik mijn focus richten op de zeven levensreizen die in mijn land van herkomst in Sierra Leone geldt: Geboorte, Naamgeving ceremonie, Initiatie (rite of passage), Trouwen, Kinderen krijgen, Oud worden en Sterven. 

Deze zeven levensreizen zijn de poten waarop het leven is gestoeld. De gemeenschapszin. Ze dragen de gemeenschap tot actie, handelen, saamhorigheid, liefde, vrede en eenheid. Want de verhalen die verteld worden over deze levensreizen zijn mondeling overgeleverd, en bedoeld om de mens tot nadenken te zetten over de geheimen van de wereld en om raad te kunnen geven bij het oplossen van praktische problemen.

Existentie

“Wijsheid is… kijk naar binnen en verbaas u over uzelf!”

Plato

Focus

Op interpersoonlijk gebied is de vraag: “Hoe kunnen wij verschillend samenzijn?” al een hele gecompliceerde. Maar we kennen allemaal onze innerlijke dialogen, de ogenschijnlijke paradoxen in onszelf. Hier dient de vraag: “Hoe kan IK verschillend samenzijn? ” op intrapersoonlijk vlak zich allereerst aan. Hoe zit het met de ‘afgesplitstheid’ c.q. niet-toegestane-delen in onszelf? En is er wel een persoonlijk Zelf, waar zij die authentiek leiderschap propageren zo naar op zoek zijn?

Vanuit Ubuntu bezien is het ‘authentieke zelf’ een contradictio in terminis. Ik ben omdat wij zijn!

Ons karakter, onze aanleg, juist in combinatie met ons socialisatieproces tot nu toe maken wie we in het hier-en-nu zijn. Maar de wereld om ons heen is dynamisch en wij veranderen mee.

Hebben wij een ‘zielsopdracht en missie’, die gaande weg ons leven meer zichtbaar wordt en/of waar we altijd naar op zoek gaan of zijn we ‘slechts een woord in een zin van een boek van een eindeloos verhaal’.? Hoe (h)erkennen wij onze existentiële waarden en hoe vallen deze samen in de context, waarin we werken en leven? Wat betekent vanuit Ubuntu hierin ‘raaksien’?

Thema’s die aan de orde komen:

 • Ubuntu in mijzelf : compassie en zelf-vergeving
 • Het existentiële domein en de relatie tussen eigen levensscript en je missie en visie.
 • Mijn IK-ken
 • Raaksien
 • Waarden en grondhouding
 • Familiethema’s: Belemmerende en stimulerende overtuigingen
 • Voorbereidende vraag voor deze ochtend is: “Welke rituelen in jouw familie hebben een belangrijke rol in jouw leven gespeeld. Met welke betekenis? Hoe geef je deze rituelen door?

Aan de hand van zijn actuele bestseller ‘Gevangen in zwart-wit denken’ zullen we ingaan op de actualiteit in de samenleving en nagaan in hoeverre wij zelf ook gevangen zitten in oordeelsvorming, in wij-zij denken, in zwart-wit denken en hoe we ons hieruit zouden kunnen bevrijden…?

Naast het lezen van zijn boek hier het tv-interview bij VPRO Boeken:
https://www.vpro.nl/boeken/programmas/boeken/2018/2-december.html


12 oktober 2022

Module 2 E2:
Ubuntu, ethische waarden
o.l.v. Annette Nobuntu Mul

 


 

Ochtend: Ethische waarden, de Bron!

Op deze ochtend zullen we stilstaan bij Ubuntu als de onuitputtelijke bron van medemenselijkheid.

Veel mensen in de westerse wereld verlangen naar nieuw (spiritueel) houvast. Onze materiële behoeftes worden prima vervuld, maar op het immateriële vlak zoeken we naar antwoorden op vragen als: Hoe gaan we met elkaar om? Wat verbindt ons? Hoe zorgen we voor de aarde?

Annette Nobuntu Mul neemt ons mee in haar ‘ontdekkingsreis’: Opsoek naar Ubuntu, via de ontmoetingen met ‘de ander’ in Zuid-Afrika gedurende ruim 20 jaar.

In onze, door Archbishop Desmond Tutu genoemde, interconnectedness ontmoette zij onder andere de moordenaars van Amy Biehl, Desmond & Mpho Tutu, de gevangenbewaarder van Nelson Mandela, filosoof Mogobe Ramose, Kubeshini Govender, Eureka Bernard, Vusumzi Mcongo en vele anderen. Doorlopend om de universele waarden van Ubuntu samen trachten te doorgronden, maar bovenal te ervaren:

I am because WE are

We are because the Planet is..

https://www.youtube.com/watch?v=OctF1z_me5U

 Middag : Ubuntu, Vergeving en Verzoening

“Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.”
Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar van de Vrede Desmond Tutu

Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn van de samenleving als wij negatieve emoties koesteren jegens ons zelf en jegens de ander? Waarom is vergeving een belangrijk onderdeel van ons bestaan? Betekent verzoenen dat de beschadigde relatie altijd hersteld dient te worden of is loslaten daar ook een onderdeel van?

Annette Nobuntu Mul neemt ons deze dag op persoonlijke en indringende wijze mee. in wat Vergeving in ons werk en leven kan betekenen en hoe we dit kunnen doen aan de hand van persoonlijke verhalen, het viervoudig pad van Vergeving: gebaseerd op de wereldwijd unieke grondgedachten van De Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, geleid door haar vader Desmond Tutu.

https://www.youtube.com/watch?v=hk5fwrT7nog

Vrede zonder gerechtigheid is slechts een korte termijnoplossing, als een deksel op een kookpot. Desmond Tutu: ‘Pijn, die levend wordt begraven sterft niet!’ Dit geldt vooral bij trauma’s die later weer kunnen opvlammen.
Doel van alle vormen van herstelrecht, waaronder het Waarheids- en Verzoeningscommissiemodel, is mensen tot verzoening te brengen rondom hun daden en de gevolgen daarvan. Dit is tevens een vorm van conflictmanagement, waar niet het wapen maar de woorden en het ‘zien’ van de ander zegevieren.
Een belangrijke implicatie is dat alleen het oplossen van een conflict vaak onvoldoende blijkt te zijn. Er dient een stap verder gezet te worden in de vorm van ‘relatieherstel en verbondenheid’ (vergeving en verzoening). Met name wanneer er sprake is van een relatie die zal blijven voortbestaan, zowel op persoonlijk (denk aan de relatie als ouders na een echtscheiding, als buren na een burenruzie of als medewerker na een teamconflict) als op nationaal niveau.

Op deze middag zullen we werken:

 • Aan de hand van het ‘viervoudig pad van Vergeving’ volgens de methode van the Commission of Truth: Desmond en Mpho Tutu.
 • Reflectie op de DvD: Long Night’s journey into Day (verkrijgbaar bij Ubuntu Society)
 • Tevens dialoog omtrent the paper from Prof. Dr. Mogobe Ramose: Reconciliation and Reconfiliation
 • Verbinding van thema met actuele en persoonlijke voorbeelden in de groep

 


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul                 


 

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Columns uit The Optimist NL

06 | 01 | 22

Columns uit The Optimist NL lees ze hier

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.