Module 3. De P van EPOS:

9 en 10 maart 2020

9 maart 2020 Module P1 van ePos: Ubuntu, Persoonlijke Professionaliteit en Politiek o.l.v. Mpanzu Bamenga

Mpanzu Bamenga

Op deze ochtend van Module 3 zal Mpanzu Bamenga ons meenemen in de onlosmakelijke verbinding van persoon en professionaliteit. Hij neemt hierin op bezielende wijze zijn eigen levens- en werkervaringen, ook als politicus, mee.

Mpanzu Bamenga is geboren in Zaïre. In 1994 vluchtte hij samen met zijn moeder en broer naar Nederland. Dertien jaar heeft hij in Nederland gewoond zonder een verblijfsvergunning. Ondanks deze precaire situatie heeft hij altijd geloofd in een betere toekomst en heeft hij alle kansen die hij kreeg met beide handen gegrepen. Bamenga droomt van een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin iedereen een eerlijke kans krijgt en het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, welke geloofsovertuiging je hebt en wie je liefhebt om gelijkwaardig behandeld te worden en een toekomstperspectief te hebben.

De afgelopen jaren heeft Bamenga als jurist, activist en politicus initiatieven genomen om diversiteit en inclusiviteit te promoten. Zo heeft hij een beweging opgericht die leiders over de hele wereld en vanuit verschillende sectoren bijeen brengt: INCLEADERS, the Inclusion Leaders Network. Verder organiseert hij workshops, netwerkbijeenkomsten en begeleid hij jonge inclusieve leiders. In de gemeenteraad van Eindhoven heeft hij een alomvattend initiatiefvoorstel geschreven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Eens in de vijf weken was hij te gast als tafelheer en politiek deskundige bij het live TV/radio-programma Wakker! van Omroep Brabant.

In 2016 werd Bamenga verkozen tot Eindhovens politiek talent van het jaar. Hij werd uitgenodigd om naar de Verenigde Staten te komen (Washington DC, Salt Lake City, Seattle, New Orleans en Pittsburgh) voor een uitwisselingsprogramma van het Bureau of Educational and Cultural Affairs of the U.S. Department of State: The International Visitor Leadership Program on the current U.S. social, political and economic issues for Young European Leaders. Hij werd ook gevraagd als spreker bij The Congressional Black Caucus Foundation Event 2016 en in het Witte Huis.

Bamenga was verder werkzaam als jurist en coördinator. Eerst bij Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven en later bij het Wereldhuis in Den Haag, een project van Stek, voor stad en kerk.

Hij hielp vluchtelingen en ongedocumenteerden door:

  • hen te adviseren
  • hen te ondersteunen in hun ontwikkeling
  • activiteiten voor hen te organiseren
  • op te komen voor hun basisrechten
  • juridische, psychische, financiële en medische bijstand voor hen mogelijk te maken

Bamenga was daarnaast werkzaam als beleidsmedewerker Diversiteit en Inclusiviteit bij de Universiteit Leiden. 

Op dit moment is Bamenga onder andere werkzaam als coördinator en teammanager bij de Regiegroep Ongedocumenteerden Amsterdam. Hij houdt toezicht en monitort het gemeentelijk beleid omtrent ongedocumenteerden en organiseert samenwerking tussen Amsterdamse partners, lokale en landelijke overheden.

Hij bekleedt daarnaast diverse bestuursfuncties bij onder meer: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland, New Dutch Connections, Het Mandelahuisje, Pim de Kuijerlezing, Omroep Brabant en the International Vistors Leadership Program Alumnibestuur Nederland.

Avondprogramma:

Gezamenlijk kijken naar de documentaire: “The Odyssey of Empathy” (wordt vertoond)
https://www.theodysseyonline.com/on-the-importance-of-empathy

Na afloop dialoog. Wat raakt je, spreekt je aan, herken je (niet), valt op, wil je meer gaan toepassen in werk en privé? Verbinding maken met persoonlijk ontwikkelvraagstuk én thema van deze groep.
Nadruk op: gericht stilstaan bij ‘Sawubona’: ik zie JOU !


10 maart 2020

Module P2 van ePos: Ubuntu en Persoonlijke Professionaliteit Over ‘Presentie’ in relaties o.l.v. Prof. Dr. Andries Baart
Presentie & Presentietheorie
Ubuntu kan – met de nodige mitsen en maren – opgevat worden als praktische filosofie van het bonum commune: het onontbeerlijke richtpunt om persoon en gemeenschap te laten floreren en hun gemeenschappelijke goed te verwezenlijken. Nadenken in termen van  bonum commune is echter nogal westers, terwijl Ubuntu als pan-Afrikaanse en alomvattende benadering hier een geheel eigen insteek toont en ook heel karakteristieke uitkomsten nastreeft.

Inmiddels is wereldwijd het nadenken over het gemeenschappelijk goed en over de verhouding van persoon en gemeenschap ernstig onder druk komen te staan: de neoliberale en marktgerichte ideologie lijkt alom de overhand te hebben. Daarbinnen is het gebruikelijker uit te gaan van het zwaarwegende belang van de ‘atomische’ enkeling, diens autonomie, rationaliteit en zelfontplooiing. Tegelijk bestaan er in het westen ook tal van filosofieën en theologieën die genuanceerd stelling kiezen in dit debat over de verhouding van enkeling en gemeenschap, variërend van de Katholieke Sociale Leer tot het communitarisme (met mensen als Amitai Etzioni, Alasdair MacIntyre, Charles Taylor, Michael Walzer en bijv. Benjamin Barber) uit de jaren ‘80. Een interessante en bijzondere loot aan deze stam is de Nederlandse presentietheorie van Andries Baart en de achterliggende, internationale zorgethiek (ethics of care).

In deze bijeenkomst worden Ubuntu en presentie met elkaar geconfronteerd om daarmee een wederkerig leerproces uit te lokken. Omdat de presentietheorie diep geïnvolveerd is in de concrete zorgverlening aan (zeer kwetsbare) mensen staat er meer op het spel dan alleen een filosofisch interessant debat.


 

Interpersoonlijke dilemma’s: waarden emoties en gedrag 
“Confrontatie zonder persoonlijke betrokkenheid is sadistisch...” (ANM)

In ons samen leven en samenwerken stuiten we, naast co-creatie, liefde, resultaatgerichtheid en plezier onvermijdelijk ook op ruis, irritaties, dilemma’s, problemen en conflicten. Dit kan als incident  onbelangrijk lijken, echter door herhaling van handelingen ontstaat een patroon. In dit patroon kunnen we soms vastzitten en reageren we opnieuw met een patroon van handelen, bewust of onbewust. Door de waan van de dag of aangevuld met belemmerende overtuigingen (‘ik kan dit beter niet aankaarten, want...’) herkennen en erkennen we vaker niet de aankomende destructieve spiraal waarin we ons bevinden: de balans van Autonomie binnen Verbondenheid raakt verstoord.

Hoe kunnen we nu een interpersoonlijk dilemma (h)erkennen en dit rechtstreeks aankaarten bij de persoon/personen bij wie dit thuis hoort? Met net zoveel respect /zorg voor de ander als voor mijzelf?

Hoe kan ik, na een trigger, mijn emoties (h)erkennen als een signaal, dat ik geraakt ben in één van        mijn kernwaarden, om vervolgens dit om te zetten in constructief gedrag als bijdrage aan de samenwerking?

Bovenstaande is topsport in de communicatie: Het is óf inpakken en wegwezen óf doorpakken! Moed, compassie en de kracht om te verbinden waren de sterkste eigenschappen van Nelson Mandela (en Martin Luther King en Ghandi) en zullen de eigenschappen zijn die we deze middag zelf gaan omarmen en toepassen.

Annette Nobuntu Mul neemt jullie mee aan de hand van het door haar ontwikkelde WEG-model © én de 3 stappen van de ‘Complete Boodschap’: omgaan met interpersoonlijke dilemma’s!


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


 

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Mandeladag 2020

05 | 11 | 19

Ubuntu, wij zijn de AARDE! 67...

Lees meer »

Mandeladag 2019 - Boeklancering 'Mandela in ieder mens'

23 | 09 | 19

Jan Terlouw, vader des vaderlands, krijgt eerste exemplaar van ‘Mandela in ieder Mens’...

Lees meer »

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.