Module 3. De P van EPOS:

7 en 8 maart 2019

7 maart 2019 Module P1 van ePos: Ubuntu en Persoonlijke Professionaliteit o.l.v. Mpho Tutu van Furth

Vergeving en Verzoening
“Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.”
Aartsbisschop en Nobelprijswinnaar van de Vrede Desmond Tutu

Hoe kunnen wij bijdragen aan het welzijn van de samenleving als wij negatieve emoties koesteren jegens ons zelf en jegens de ander? Waarom is vergeving een belangrijk onderdeel van ons bestaan? Betekent verzoenen dat de beschadigde relatie altijd hersteld dient te worden of is loslaten daar ook een onderdeel van?

Mevrouw Mpho Tutu neemt ons deze dag op persoonlijke en indringende wijze mee. In wat Vergeving in ons werk en leven kan betekenen en hoe we dit kunnen doen aan de hand van persoonlijke verhalen, het viervoudig pad van Vergeving: gebaseerd op de wereldwijd unieke grondgedachten van De Waarheidscommissie in Zuid-Afrika, geleid door haar vader Desmond Tutu.

Mpho Tutu van Furth will present material from The Book of Forgiving. This work addresses both the need for and the method to achieve forgiveness. Participants will have the opportunity to learn the reasons and techniques to enter into a process of forgiving.


Vrede zonder gerechtigheid is slechts een korte termijnoplossing, als een deksel op een kookpot. Mpho Tutu zegt: ‘Pijn, die levend wordt begraven sterft niet!’ Dit geldt vooral bij trauma’s die later weer kunnen opvlammen.
Doel van alle vormen van herstelrecht, waaronder het Waarheids- en Verzoeningscommissiemodel, is mensen tot verzoening te brengen rondom hun daden en de gevolgen daarvan. Dit is tevens een vorm van conflictmanagement, waar niet het wapen maar de woorden en het ‘zien’ van de ander zegevieren.
Een belangrijke implicatie is dat alleen het oplossen van een conflict vaak onvoldoende blijkt te zijn. Er dient een stap verder gezet te worden in de vorm van ‘relatieherstel en verbondenheid’ (vergeving en verzoening). Met name wanneer er sprake is van een relatie die zal blijven voortbestaan, zowel op persoonlijk (denk aan de relatie als ouders na een echtscheiding, als buren na een burenruzie of als medewerker na een teamconflict) als op nationaal niveau.

Op deze dag zullen we werken:

  • Aan de hand van het ‘viervoudig pad van Vergeving’ volgens de methode van the Commission of Truth: Desmond en Mpho Tutu.
  • Reflectie op de DvD: Long Night’s journey into Day (verkrijgbaar bij Ubuntu Society)
  • Tevens dialoog omtrent the paper from Prof. Dr. Mogobe Ramose: Reconciliation and Reconfiliation
  • Verbinding van thema met actuele en persoonlijke voorbeelden in de groep

8 maart 2019 Module P2 van ePos: Ubuntu en Persoonlijke Professionaliteit o.l.v. Ingemar Francisca
Vergeving en Verzoening
Hoe kunnen wij bijdragen aan de welzijn van de 'ander’ (de samenleving) als wij negatieve emoties koesteren jegens ons zelf en jegens de ander? Waarom is vergeving een belangrijk onderdeel van ons bestaan? Betekent verzoenen dat de beschadigde relatie altijd hersteld dient te worden of is loslaten daar ook een onderdeel van. Een belangrijk uitgangspunt is : behandel de ander zoals jij behandeld wil worden. Maar vanuit de UBUNTU gedachte is het van essentieel belang dat we de ander behandelen zoals zij behandeld willen worden. Door te vergeven en verzoenen is zorgen voor de ander zorgen voor onszelf.

Middagprogramma: Restorative Justice (herstelrecht)  en Verzoening  o.l.v. Annette N. Mul

“Beter dan gerechtigheid in de vorm van vergelding, is gerechtigheid die tot verzoening leidt.”
Desmond Tutu

Vrede zonder gerechtigheid is slechts een korte termijnoplossing, als een deksel op een kookpot. Mpho Tutu zegt: ‘Pijn , die levend wordt begraven sterft niet!’ Dit geldt vooral bij trauma’s die later weer kunnen opvlammen.
Doel van alle vormen van herstelrecht, waaronder het Waarheids- en Verzoeningscommissiemodel, is mensen tot verzoening te brengen rondom hun daden en de gevolgen daarvan. Dit is tevens een vorm van conflictmanagement, waar niet het wapen maar de woorden en het ‘zien’ van de ander zegevieren.
Een belangrijke implicatie is dat alleen het oplossen van een conflict vaak onvoldoende blijkt te zijn. Er dient een stap verder gezet te worden in de vorm van ‘relatieherstel en verbondenheid’ (vergeving en verzoening). Met name wanneer er sprake is van een relatie die zal blijven voortbestaan, zowel op persoonlijk (denk aan de relatie als ouders na een echtscheiding, als buren na een burenruzie of als medewerker na een teamconflict) als op nationaal niveau.

Op deze middag zullen we werken:

  • Aan de hand van het ‘viervoudig pad van Vergeving’ volgens de methode van the Commission of Truth: Desmond en Mpho Tutu.
  • Reflectie op de DvD: Long Night’s journey into Day (verkrijgbaar bij Ubuntu Society)
  • Tevens dialoog omtrent the paper from Prof. Dr. Mogobe Ramose: Reconciliation and Reconfiliation
  • Verbinding van thema met actuele en persoonlijke voorbeelden in de groep


 


Opleidingscoordinator en aanwezig bij elke module: Annette Nobuntu Mul 


 

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Zelfde bloed

11 | 11 | 15

Interview met: Nomalungelo Asange ’Gladys’ Pango Door: Annette...

Lees meer »
Alle blogberichten

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Psychotherapeut & Supervisor

Sint Hubertusstraat 17
5614 CH Eindhoven

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL158598441B02
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.