Marten Bos

Verbinder/ Coach/ Trainer/ Methodiek ontwikkelaar/ Persoonlijk - professioneel begeleider. Publicist/Spreker: Intersectionaliteit (brede diversiteit)

“….  dat de natuur niet een verzameling onderling met elkaar verbonden objecten is, maar een stroom van processen …”  (Joseph Jaworski pag. 86 De Oorsprong, de innerlijke weg naar kennis (Christofoor 2012))

“Vanuit de ruimte voel je bijna de kwetsbaarheid van de aarde”. (Andre Kuipers)

‘Intersectionaliteit’, ‘Gestalt’ en ‘Systemisch werken’ zijn voor mij bronnen.

Ik zoek en vind steeds verbindingen soms tussen ogenschijnlijk onverbindbare groepen / normen en waarden. Uitsluiting, op grond waarvan dan ook, leg ik bloot en bestrijd ik waar ik kan. Ik hou van/ werk met de echte dialoog: Ik en Jij, het uitwisselen van verhalen en daarin zoek en vind ik de verbinding, de troost en de inspiratie.  

Diversiteit/Intersectionaliteit. Dit is een doorgaand groeiproces in mijn hele bestaan. Waarbij ik mij steeds meer bewust ben geworden van de Kracht van het Verschil, soms schurend, soms glanzend. Het verschil kwam vooral op mijn pad, omdat ik gezegend ben met de omstandigheid dat er een grote verscheidenheid aan mensen mijn levenspad kruist en heeft gekruist. Mensen die vanuit ‘andere’ gezichtspunten, ‘andere’ achtergronden, ‘andere’ levensbeschouwing, ‘andere’ervaringen, mij de wereld van ‘de ander’ hebben getoond, mijn gewaar zijn hebben vergroot. Mensen die mij in hun wereld hebben binnengelaten en mij daarmee deel hebben gemaakt van een voor mij vaak onbekende wereld. Het heeft mij verrijkt en schatplichtig gemaakt.

“Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet…” hield Ynse Stapert ons voor bij de opleiding tot supervisor/coach. Dat was lange tijd vooral een mooie betekenisvolle zin, die voor mij werkelijk betekenis kreeg toen ik ging werken met mensen met een ‘Koninkrijk der Nederlanden’/’migratie’/’vluchtelingen’ achtergrond. In gesprekken en ontmoetingen toonden zij mij zien hoe beperkt mijn blik op de wereld is en hoe mijn achtergrond mij beinvloedt in wat ik als ‘anders’ ervaar. Wit privilege, een gegeven zonder schuldgevoel, maar met bewustzijn van intersectionaliteit.

“Witte onschuld”, vanuit dat intersectionele bewustzijn en geïnspireerd door Gloria Wekker, die deze term introduceerde*, heb ik in de loopder jaren de ‘Diversiteit Kaarten’ ontwikkeld. Hiermee probeer ik dit bewustzijn in te brengen bij individuele clienten, groepen en organisaties waarmee ik werk. De Kracht van het Verschil.

http://www.martenbos.nl/wat_doet/werken_met_de_diversiteit_cirkel

Gestalt sluit voor mij aan bij het voorafgaande, omdat het uitgaat van de veldtheorie, waarbij elk organisme, ieder mens, iedere relatie een onderdeel is van het geheel / het veld “organisme en omgeving” met de steeds varierende en zoekende contactgrens in de wisselwerking organisme - omgeving. Dat is ook het systemisch werk, verbindend met achtergronden en contexten.

Iedereen is participerend, beïnvloedend en beïnvloedbaar onderdeel van het geheel: UBUNTU: ik ben omdat jij bent, ik ben jij.

Voor mij is UBUNTU een ecologisch, sociaal, maatschappelijk, politiek, economisch, levensbeschouwelijk statement.

Het verwaarlozen en slecht beheren van (delen van) de omgeving is een verwaarlozing en slecht beheer van mijzelf.
Het waarderen en leren van - het respectvol omgaan met de omgeving, is respect voor mijzelf, mijn medemens, de natuur en het alomvattende.

“White Innocence” Paradoxes of Colonialism and Race, door Gloria Wekker. (2016) Duke University Press.

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.