Marten Bos

Coach, Trainer, Supervisor, Verbinder, Publicist & Spreker

'Dat de natuur niet een verzameling onderling met elkaar verbonden objecten is, maar een stroom van processen' 

- Joseph Jaworski, Oorsprong - de innerlijke weg naar kennis, p. 86 (Christofoor 2012)

 

'Vanuit de ruimte voel je bijna de kwetsbaarheid van de aarde' 

- André Kuipers

 

Ik ben ervan overtuigd dat er meer verbindingen zijn dan verschillen. Maar alleen als we werkelijk een gelijkwaardige ruimte creëren voor elk verhaal. Vanuit deze visie heb ik verbindingen kunnen maken tussen ogenschijnlijk onverbindbare groepen en personen. Uitsluiting, op grond waarvan dan ook, is voor mij onverteerbaar, zeker waar het gaat om mensen uit gemarginaliseerde groepen. Ik ben overtuigd van de werking van de echte dialoog: Ik en Jij gelijkwaardig in het uitwisselen van verhalen. Daarin zoek en vind ik de inspiratie, verbinding, troost, passie, pijn en waarde. 

Diversiteit, Inclusie en Gelijkwaardigheid (Intersectionaliteit) vormen een rode draad in mijn leven, zowel privé als in mijn werk. Daarbij ben ik mij steeds meer bewust geworden van ‘de kracht van het verschil’, soms schurend, soms glanzend. Met verhalen rond diversiteit kwam ik in aanraking, omdat ik gezegend ben met een grote verscheidenheid aan mensen die mijn levenspad kruisen en hebben gekruist. Mensen die mij de wereld hebben getoond vanuit andere gezichtspunten, achtergronden, levensbeschouwingen en ervaringen dan de mijne en zo mijn gewaarzijn hebben vergroot. Zij hebben mij binnengelaten in hun wereld, waarmee ik soms deelgenoot en soms toeschouwer ben van een voor mij onbekende wereld. Dat heeft mij enorm verrijkt en tevens ook schatplichtig gemaakt.

'Hoe je kijkt bepaalt wat je ziet', hield Ynse Stapert ons voor bij de opleiding tot supervisor/coach. Dat was voor mij lange tijd vooral een mooie betekenisvolle zin, maar door bovenstaande ervaringen is het steeds relevanter en van waarde geworden. Wit en andere privileges zijn een gegeven, zonder schuldgevoel, maar wel met bewustzijn en consequenties in posities van macht en marginalisatie. Vanuit het intersectionele bewustzijn en geïnspireerd door o.a. Gloria Wekker, die de term 'witte onschuld' introduceerde, heb ik in de loop der jaren de ‘Methodiek van de Diversiteit Kaarten’ ontwikkeld. Hiermee probeer ik bewustzijn te creëren bij individuele cliënten, groepen en organisaties . 'De kracht van het verschil' als methodiek om de meervoudige biografieën ruimte te geven en inclusie en gelijkwaardigheid in te brengen, is inmiddels overgedragen aan Bureau VIE.

Het werken vanuit Gestalt sluit voor mij aan bij het voorafgaande, omdat het uitgaat van de veldtheorie, waarbij elk organisme, ieder mens, iedere relatie een onderdeel is van het geheel (het veld organisme en omgeving) met de steeds variërende en zoekende contactgrens in de wisselwerking organisme - omgeving. Dat is ook een uitgangspunt bij het systemisch werk; het steeds aanwezige en in verbinding met achtergronden en contexten.

Iedereen is als totaal persoon een participerend, beïnvloedend en beïnvloedbaar onderdeel van het geheel. Dat sluit aan op de Ubuntu-filosofie: 'Ik ben omdat wij zijn'. Voor mij is Ubuntu een holistische, ecologische, sociale, maatschappelijke, politieke en economische levensbeschouwing. Het verwaarlozen en slecht beheren van (delen van) de omgeving is een verwaarlozing van het geheel en daarmee een slecht beheer van mijzelf als onlosmakelijk onderdeel van het geheel. Het waarderen en leren van - het respectvol omgaan met de omgeving, is respect voor mijzelf, mijn medemens, de natuur en het alomvattende.

Meer informatie: www.martenbos.nl en www.martenbos.wordpress.com

Boeken(tips):

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.