Nieuws

22 | 08 | 16

Ubuntu Experience ! Donderdag 29 september

 

Beste Betrokkene,

We leven in tijd van boeiende diversiteit, die vraagt om een integrale kijk op samen werken en samen leven! In een sfeer van bezinning en reflectie nodigen wij u van harte uit op onze Ubuntu Experience !
 

Ubuntu Experience 29 september 2016

16.30 – 18.30 uur Locatie: 

Brownies and Downies te Bussum
Julianaplein 90
1404 DP Bussum

De Ubuntu Experience willen we graag als ritueel iedere kwartaal laten terugkeren met een maaltijd en een drankje. Het is, altijd in dialoog met een bijzonder gastspreker die Ubuntu in werk en leven uitdraagt, een ontmoetingsplek en -moment voor eenieder die:
  • de waarden van Ubuntu in (werk)leven onderstreept, verder wil ontdekken en uitdragen:
    "Ik ben omdat wij zijn!"
  • uitgaat van ‘deelgeven’ aan samenwerken en samenleven
  • werken en ondernemen bewust wil verbinden aan MVO
  • graag zijn/haar persoonlijk professionele horizon wil verbreden en juist de kracht van diversiteit wil ontdekken en inzetten
  • eigen business wil vergroten middels Deelgeverschap, samenwerken en netwerken in zinvolle en persoonlijke sfeer met eenieder die wil bijdragen aan een inclusieve samenleving
 
Gastspreker: Dr. Henk Haenen
 
Henk Haenen studeerde geschiedenis en filosofie aan ‘de Vrije Universiteit’ in Amsterdam en promoveerde in 2006 op ‘Afrikaans denken: ontmoeting, dialoog en frictie’. Zijn colleges Afrikaanse filosofie, o.a. aan School voor Comparatieve Filosofie (Antwerpen) en Filosofie Oost West (Amsterdam), hebben een interculturele invalshoek. Juist de dialoog tussen denkers met verschillende culturele achtergrond verdiept en verrijkt inzichten in mens, samenleving en natuur.

Begin 2016 verscheen bij Uitgeverij Damon ‘Ubuntu en Nelson Mandela. Afrikaanse filosofie van verzoening’.

Samen met Annette N. Mul onderzoekt hij de betekenis van de Waarheids- en Verzoeningscommissie die o.l.v. Desmond Tutu op basis van uitgangspunten van ubuntu herstel van gelijkwaardigheid en samenwerking tussen vijanden van toen (Apartheid) nastreefde.
Deze ubuntu-motivatie is nog steeds belangrijk voor rechtsvinding en rechtspleging voor de zwaar beschadigde samenleving in Zuid-Afrika en heeft ook algemene zeggingskracht voor andere landen binnen en buiten het Afrikaanse continent.
 

Thema: Ubuntu en identiteit     


Ubuntu is een Afrikaans levensbesef dat dynamiek uitdrukt, een spiritueel geladen dynamiek.

Intense wisselwerking tussen individu en gemeenschap voedt en bevestigt menselijke identiteit.
De vraag ‘wie ben ik?’ is vanuit ubuntu tegelijk de vraag ‘wie zijn wij?’. Verantwoordelijkheid is daarbij een kernbegrip, voorvloeiend uit de overtuiging dat de mens de sprekende mens is.

Bezielende kracht – ntu – is de mens, maar ook de natuur eigen. Deze kracht heeft de mens als individu en deelnemer aan de gemeenschap sprekend in te zetten om de werkelijkheid – ubu – te ontvouwen, in bestaansexpressie te differentiëren. Differentiëren is iets heel anders dan exploiteren. Het een houdt medemensen en de natuur zoveel mogelijk in hun waarde, het ander is eenzijdig gedreven door winstbejag. Ubuntu houdt zo mee een kritiek in op de westerse technologische traditie van overweldiging van de natuur en op doorgeschoten kapitalisme. Concurrentie hoort ingebed te zijn in coöperatie.


Wij vragen van u bij interesse:

De prijs is € 25,- p.p. (excl. drankjes) waarvan de opbrengst rechtstreeks naar de projecten vanStichting Ubuntu Nederland zal gaan.
Indien u wilt komen (ubuntu-tip: nodig zelf een introducé/collega uit!) dit s.v.p. uiterlijk 3 dagen vóór de Ubuntu Experience kenbaar maken door invulling van dit aanmeldformulier.
En misschien..bent u zelf wel de eerstvolgende deelgevende gastspreker?!
Aanmelden : vóór maandag 26 september a.s:Gelieve u hier aan te melden »

WELKOM / WAMKELEKILE, Bestuur Stichting Ubuntu Nederland

Annette’s blog

Het is haar missie om het diepgewortelde mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons 'samenwerken in samenleving'.

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »
Alle blogberichten

Nieuws

Dromen van een dictatuur van duurzaamheid

01 | 02 | 22

Annette-Nobuntu Mul: “Ik ben omdat wij zijn, en wij zijn omdat de aarde is” Ik had...

Lees meer »

In Zuid-Afrika vond Annette Nobuntu Mul haar zielsopdracht

18 | 01 | 22

Annette Nobuntu Mul is te gast in een nieuwe aflevering van De verwondering. Annette...

Lees meer »

Agenda

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Organisatie coach, Trainer & Opleider
Gestalt Systeemtherapeute & Supervisor

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

Van Horneplein 3
6085 CZ  Horn

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.