Vertrouwenspersoon

Annette-Nobuntu Mul is sinds 1 juni 2017 geaccrediteerd Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en Integriteit ®

Zij is momenteel extern Vertrouwenspersoon bij:

  • Sekisui Alveo BV te Roermond
  • Groen Links (Hoofdkantoor Utrecht, regio Oost)

Contact »


Functie vertrouwenspersoon

Waarvoor kun je bij de Vertrouwenspersoon terecht Hoe gaat een Vertrouwenspersoon te werk? 
Je hebt 2 soorten Vertrouwenspersonen:

  •  de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen en
  •  de Vertrouwenspersoon Integriteit.

Wat is het verschil?

Bij de Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen kun je terecht voor zaken in de omgang, communicatie en wijze van leidinggeven, die jou hebben gekwetst en tot doel of gevolg hebben, dat jij je niet veilig voelt op het werk. Het kan gaan over pesten, intimidatie, seksuele intimidatie agressie en geweld en discriminatie.

Jij bepaalt wat kwetsend is voor jou.
Jij bepaalt wie er over jouw grens is gegaan.
Jij hebt recht op een veilige werkplek.

Bij de Vertrouwenspersoon Integriteit kun je terecht voor het veilig melden van vermoedens van misstanden. Het gaat om zaken die schade doen aan de organisatie.
Bijvoorbeeld: diefstal, fraude, machtsmisbruik, schenden van regels, niet integer gedrag. Steeds meer Vertrouwenspersonen combineren de functie van Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen met die van Vertrouwenspersoon Integriteit. Bij hen kun je dus voor beide vormen van ongewenst gedrag terecht.

Hoe gaat de Vertrouwenspersoon bij Ongewenste Omgangsvormen te werk?

De Vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en alle ruimte voor je verhaal en emoties. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het gaat om zware strafbare feiten waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

De vertrouwenspersoon staat naast jou en neemt het probleem niet van jou over.
Jij hebt de regie.

De vertrouwenspersoon inventariseert wat voor jou belangrijk is als het gaat om ‘hoe nu verder in deze situatie?’ en bespreekt met jou de mogelijkheden. Mogelijkheden zoals gesprek met de veroorzaker, vertrouwenspersoon gaat mee ter ondersteuning, mediation, leidinggevende, klachtencommissie, aangifte

Samen worden de voor en nadelen van de ‘oplossingen’ in kaart gebracht.
Je wordt geholpen een eigen passende keuze te maken.
De vertrouwenspersoon begeleidt je tijdens dit hele proces
En……Je mag ook alleen je hart luchten en er verder niets mee doen.

Hoe gaat de Vertrouwenspersoon bij Integriteitschendingen te werk?

Werkwijze: VERTELLEN = SPARREN
Jij mag de situatie met de Vertrouwenspersoon vertrouwelijk bespreken
Er is ruimte voor je verhaal en je gevoelens.
Je mag met de Vertrouwenspersoon de afweging maken of je wel of niet gaat melden.
Alles is vertrouwelijk, tenzij het gaat om ambtsmisdrijven of zware misdrijven
waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt. Deze werkwijze is in de lijn van de Wet ‘Huis voor klokkenluiders’.

Je kunt ook vertrouwelijk melden:
Jouw naam is dan alleen bekend bij de vertrouwenspersoon.

Hoe werkt vertrouwelijk melden?

De Vertrouwenspersoon:

  • Kijkt met jou of er sprake is van een redelijk vermoeden van misstand
  • Stelt samen met jou de melding op schrift
  • Zet de melding door naar de organisatie
  • En fungeert als brugfunctie tussen jou en de onderzoeker van het vermoeden van misstand

Wanneer je te goeder trouw meldt, word jij als melder beschermd.

In de basis is de vertrouwenspersoon niet bedoeld voor privéproblemen, arbeidsconflicten, werkdruk of problemen vanwege reorganisatie. Niettemin zal de vertrouwenspersoon ook dan alle ruimte bieden voor je verhaal en je emoties Als je dan nog specifieke hulp nodig hebt, dan verwijst de Vertrouwenspersoon je door. De vertrouwenspersoon schetst de mogelijkheden en helpt je een passende keuze te maken.

Mogelijkheden zijn onder andere: coach, psycholoog arts, , jurist, mediator, de vakbond of politie:

Jij hebt recht op een veilige integere werkplek

Heb je nog vragen?

Ga naar de Vertrouwenspersoon
De Vertrouwenspersoon is er voor jou!

Annette-Nobuntu Mul is zowel erkend Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen als Vertrouwenspersoon Integriteit ®

annette@ubuntusociety.n

Adresgegevens

Annette Nobuntu Mul
Founder Ubuntu Society, Hoofdopleider Ubuntu-opleidingen, Auteur en Spreker

Dijkhofstraat 10
7391 TG TWELLO

+31 (0)6 287 810 52
annette@ubuntusociety.nl

BCZ Registertherapeute: NVAGT/EAGT, NAP en ECP/EAP ®
Executive- en Organisatie Coach: NOBCO en EMCC ®
Vertrouwenspersoon OO en Integriteit: LVV/CRP ®
Licentienummer: 901048R
AGB-Code Persoonlijk: 94-103379 en 90-038890
AGB-Code Praktijk Ubuntu Society: 94-063472 en 90-017393

BTW: NL001830328B49
KvK:  60846283

Rabo IBAN: NL 46 RABO 0163 3868 03

Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.